Totul despre sere
Sfaturi despre legumicultura si sere

Cum sa faci o sera rentabila
     media: 5.00 din 4 voturi

Sere europene pentru legumele romanesti

O investitie intr-o sera de rosii si de castraveti se ridica la aproximativ 250.000 de euro. Banii europeni pot acoperi jumatate din costurile de infiintare a unei sere de legume. Investitia poate fi recuperata in maximum cinci ani.
Infiintarea unei sere de legume cu sprijin nerambursabil de la Uniunea Europeana face parte din masura 121 de incurajare a modernizarii exploatatiilor agricole.Pentru a demara o astfel de investitie, a carei valoare medie este estimata la 250.000 de euro, solicitantul trebuie sa fie inregistrat ca societate comerciala , persoana fizica autorizata sau asociatie familiala, avand capital 100% privat. Sunt acceptate si persoanele fizice neautorizate, cu singura conditie de-a se autoriza in termen de 30 de zile lucratoare de la data primirii notificarii privind selectarea cererii de finantare. Totodata, solicitantul trebuie sa dovedeasca pregatire profesionala in domeniu sau sa se oblige sa urmeze un curs de pregatire pana la finalizarea investitiei. Daca solicitantul a mai desfasurat activitate in acest domeniu, rezultatul financiar din anul precedent trebuie sa fie pozitiv, iar la momentul depunerii proiectului nu trebuie sa se afle in dificultate.
1.200 de metri patrati pentru rentabilitate
Foarte important este ca terenul pe care va fi ridicata sera de legume sa fie in proprietatea solicitantului sau sa existe un contract de comodat intre acesta si proprietar.In cazul unei sere de legume, pentru ca ea sa devina rentabila, suprafata minima destinata constructiei si ceruta prin program trebuie sa fie de 1.200 de metri patrati. In plus, ea trebuie inregistrata in Registrul fermelor sau in Registrul agricol.Pentru a ridica o sera de legume din structuri metalice, pe o suprafata de 2.000 de metri patrati, costurile urca la 180.000 de euro, la care se adauga 34.200 de euro - taxa pe valoare adaugata (TVA), cheltuiala neeligibila. Investitia in sera presupune toate dotarile necesare: structura metalica, acoperirea cu folie de polietilena gonflabila, sistem automatizat de control al climatului, sisteme de incalzire si irigare. De asemenea, se vor achizitiona un tractor legumicol, un plug, o freza, anexa centrala si depozitul si se va efectua racordarea la utilitati. "La aceste costuri, legate strict de constructia serei, se adauga cheltuielile cu proiectarea, obtinerea avizelor necesare si serviciile de consultanta. Acestea pot ajunge pana la 8% din costurile investitiei", spune Dan Nicoschi, director in cadrul Companiei de Consultanta Financiara Transilvania (CCFT).Astfel, se ajunge la un cost total eligibil de aproximativ 195.000 de euro, la care se adauga TVA de 37.050 de euro. Din cei 195.000 de euro, solicitantul poate obtine 97.500 de euro (50%) de la Uniunea Europeana. Cealalta jumatate, de 97.500 de euro, si TVA-ul de 37.050 de euro vor fi acoperite de solicitant din surse proprii sau din imprumuturi.
Profit anual de 40.000 de euro
Cultivand, de doua ori pe an, tomate pe o suprafata de 1.000 de metri patrati si castraveti pe cealalta de 1.000 de metri patrati, agricultorul isi va putea recupera investitia in maximum cinci ani. Mai exact, cu o productie anuala de 20 de tone de tomate, 19 tone de cornison si 29 de tone de castraveti, veniturile din vanzari vor fi de 248.000 de lei (aproximativ 60.000 de euro). Cheltuielile anuale de exploatare, cuprinzand salariile personalului, costurile cu utilitatile si cu materialele implicate, ajung la 85.000 de lei (aproximativ 20.500 de euro). Astfel, se va obtine un profit de aproximativ 163.000 de lei, echivalentul a 39.500 de euro, iar investitia se va amortiza in maximum cinci ani. "In conditiile in care solicitantul apeleaza la un credit bancar, costurile neeligibile ale investitiei vor creste, marind perioada de recuperare a investitiei", a mai spus Nicoschi.
Mai mult sprijin nerambursabil
Sprijinul nerambursabil oferit de Uniunea Europeana este de 50% din valoarea eligibila a proiectului, dar se ridica la maximum un milion de euro. Exista insa si exceptii. Valoarea sprijinului european poate creste cu 5% daca beneficiarul investitiei este o persoana fizica sub 40 de ani sau daca persoana juridica are un asociat unic sub aceasta varsta. Totodata, finantarea europeana poate creste cu 10% pentru investitiile realizate in zone montane cu handicap natural si cu 25% pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitriti proveniti din surse agricole.
Acte la dosar:
- Studiul de fezabilitate;
- Situatii financiare ale solicitantului;
- Documente care atesta proprietatea sau dreptul de folosinta a terenului si/sau a constructiei;
- Certificate si cazier fiscal;
- Cazier judiciar;
- Certificat constatator si certificat de inregistrare;
- Avize;
- Documentele aferente achizitiilor, respectiv decontarilor.
La ce usi batem:
1. Firma de consultanta;
2. Oficiul Judetean de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit (OJPDRP);
3. Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit (APDRP);
4. Firma de proiectare;
5. Banca
Pasi de urmat:
1. Alegerea firmei de consultanta, care verifica daca sunt indeplinite toate conditiile;
2. Intocmirea dosarului de finantare care cuprinde: cererea de finantare, studiul de fezabilitate, calculul indicatorilor economici si declaratii;
3. Depunerea dosarului la oficiul APDRP;
4. Evaluarea si punctarea dosarului; punctarea se face in functie de o grila existenta in ghid si de care se va tine cont in intocmirea proiectului;
5. Incheierea contractului de finantare, in situatia in care proiectul este aprobat spre finantare;
6. Implementarea proiectului - realizarea efectiva a investitiei: intocmirea proiectului tehnic, obtinerea autorizatiei de constructie, intocmirea dosarelor de achizitii, plata furnizorilor, intocmirea dosarelor de plati si primirea fondurilor nerambursabileComentariiComentariile sunt interzise la blogurile neactualizate mai mult de 90 de zile

   
 
 
Powered by www.ablog.ro
Termeni si Conditii de Utilizare